Druk bezochte cursusdag

Onze cursusdag van 2 februari werd druk bezocht. De 46 deelnemers verspreid over 15 mbo-scholen, konden kiezen uit vier cursussen; Financiën, Arbo, Beginnende OR-leden en Bevoegdheden niet in de WOR vermeld.

Bevoegdheden niet in de WOR vermeld.

AOb boos op schoolbesturen

Leraren in het Amsterdamse primair onderwijs krijgen – als het aan de bestuurders in de hoofdstad ligt – een coördinerende rol. Onbevoegden zoals ‘kunstenaars, accountants en musici’ zullen vaker voor de klas gaan. Dat staat vandaag op de voorpagina van Het Parool.

Amsterdamse schoolbesturen laten vandaag in Het Parool weten dat de tijdelijke maatregelen om het lerarentekort in de hoofdstad op te vangen structureel worden. “Het klassieke onderwijsbeeld waarin we een leerkracht voor één klas zetten, gaat verdwijnen.”

De AOb reageerde furieus: ‘Met dit dwaze plan jaag je de laatste bevoegde leraren van de scholen’. Meer lezen!

Bron: AOb, nieuwsbrief van 30 januari

Gijzelhacks bedreigen ook mbo-scholen

Vlak voor de kerstvakantie werd het Nova-College getroffen door een hack met ransomsoftware. Dit is gijzelsoftware waarmee hackers het systeem platleggen en allerlei belangrijke data onbereikbaar maken. Vorig jaar werd ROC Mondriaan op deze getroffen door deze cybercriminaliteit. Cybercriminelen proberen veelal toegang te krijgen tot grote organisaties, waaronder grote onderwijsinstellingen, omdat daar de kans om binnen te kunnen dringen veel groter is, en bestaat ook de kans op een grote som losgeld.

Hoe te handelen in een geval van een aanaanval met ransomware?

Gebruik antivirussoftware. Deze kan ransomware namelijk detecteren en blokkeren. Open ook geen e-mails, links in e-mails en bijlage(n) die u eigenlijk niet verwacht, ook al is de afzender bekend. Maak regelmatig back-ups, ofwel een kopie van de bestanden op de gebruikte devices.

Het advies is om geen losgeld te betalen. Er is geen garantie dat de betaling leidt tot de teruggave van gegevens. Ook is het niet zeker dat als de gegevens worden teruggegeven deze in onveranderde staat zijn.

Arbeidsmarkt gunstig voor mbo’ers.

Vooral mbo’ers die voor de techniek kiezen, plukken daar de vruchten van. Zij verdienen anderhalf jaar na hun opleiding, een hoger bruto-uurloon dan menig hbo’er. Ook verpleegkundigen, vrachtwagenchauffeurs en werknemers in de schaapvaart verdienen meer dan hbo-opgeleiden.

Kiest een mbo’er voor procestechniek, dan verdient hij of zij al snel een gemiddeld bruto-uurloon van 20,90 euro per uur. Dat terwijl het gemiddelde brutoloon van een hbo’er op zo’n 16 euro per uur ligt, blijkt uit cijfers van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Bovendien concluderen afgestudeerde mbo’ers dat ze vaker tevreden zijn met hun baan, dan hbo’ers.

Bron: ANP, 12-01-2023

Lees ook; De waardering voor het mbo is nog nooit zo groot geweest (KPMG interview met bestuursvoorzitter Florus Roelofsen van het Nova College?

Accountantsverklaring naar de OR


Per 1 januari 2023 is in de Wet op de ondernemingsraden een nieuwe verplichting voor accountants opgenomen. Deze nieuwe verplichting voor accountants volgt uit een wijziging van artikel 31a van de WOR, waarin staat welke financiële gegevens de OR moet krijgen.


Zodra de accountant een negatieve verklaring opneemt in zijn controleverklaring over de continuïteit (de zogeheten continuïteitsparagraaf) van de onderneming, dan moet hij zijn controleverklaring ook naar de ondernemingsraad sturen (artikel 31a, lid 8 WOR).

Bron: Rendement 04-01-2023

Termijn NPO-gelden verlengd tot 2024

Tijdens onze jaarvergadering – 24 maart j.l.- bleek dat bij een meerderheid van de instellingen geen onderzoek was gedaan naar de leerachterstanden, de helft van de OR’en de inzet niet goed kon monitoren en dat de werkdruk ondanks de extra gelden was toegenomen. Deze resultaten hebben wij gedeeld met de minster. De minister heeft, mede op ons aandringen, de termijn om de NPO-gelden in te zetten in het mbo verlengd tot 2024.

Rob Nederkoorn heeft e.e.a. uitvoerig beschreven in het onderstaande artikel in het UNIENFTO-tijdschrift van december 2022.

Transparantie en flexibiliteit nodig voor kansrijk opleiden in het mbo

Maak mbo-opleidingen aantrekkelijker door betere voorlichting, maak switchen makkelijker en stimuleer praktisch opgeleiden om ook na hun opleiding verder te leren. Dat zijn enkele aanbevelingen uit het Advies Kansrijk Opleiden van de taskforce doelmatigheid van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB), onder leiding van oud-minister Lodewijk Asscher.

Switchen in het mbo© Shutterstock

Volgens het advies kiezen te weinig studenten voor opleidingen in kraptesectoren, zoals de techniek en de zorg. Dit zou mede komen door oude beroepsbeelden over deze sectoren. Maar ook doordat niet alle aanstaande studenten de juiste informatie direct tot hun beschikking hebben, bijvoorbeeld over het startsalaris en andere arbeidsvoorwaarden.

Samenwerking en voorlichting

De taskforce wil als eerste met betere voorlichting meer geïnteresseerden overhalen om te kiezen voor een mbo-opleiding in deze krappe sectoren. Daarnaast is het van belang dat alle partijen in de mbo infrastructuur, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en onderzoeksorganisaties, het onderwijsaanbod en beleid meer nadrukkelijk gaan richten op een leven lang ontwikkelen.

Bron: SER, 8-12-2022

Buslijn schrappen bedreigt voortbestaan Curio prinsentuin Andel

De Provincie Noord-Brabant wil in de nabije toekomst een groot deel van de scholierenlijnen van en naar Curio prinsentuin Andel, een school voor vmbo , in het Brabantse Andel schrappen. Veel scholieren afkomstig uit de regio zijn vanwege het uitgestrekte landelijke karakter van de regio afhankelijk van deze scholierenlijnen. Door het schrappen van deze ov-lijnen wordt de school voor veel leerlingen moeilijk bereikbaar en zien veel ouders zich gedwongen om hun kinderen alternatieven aan te bieden. Omdat een substantieel deel van de leerlingen van deze speciale schoollijnen gebruik moeten maken dreigt het voortbestaan van de school ondermijnd te worden.

Bron: AD/BN De Stem 28-10-2022

Kamerdebat onderwijsbegroting

Dinsdag 24 november is de onderwijsbegroting behandeld in de Tweede Kamer. Met name voorgestelde basisvaardigheden voor het mbo:

We versterken de kwaliteit, hiertoe worden vakken in basisvaardigheden en burgerschap gegeven door bevoegde docenten en geven we ruimte aan mensen uit de praktijk voor (gast)lessen.

waren voor o.a. het kamerlid Beertema aanleiding om een motie in te dienen.

Lees hier het ongecorrigeerde verslag van het debat

De bekostiging van het MBO

Het mbo wordt voor het over grote deel bekostigd via de lumpsum. Daarnaast zijn er nog meer financieringsmogelijkheden vanuit de rijksoverheid. Bekend zijn o.a. de ‘randstadgelden’, het NPO, het Nationaal Groeifonds en nieuwe voorstellen in de ‘Werkagenda MBO’. Hoe het geld wordt besteed is volgens de wet (WEB) aan het bestuur van de instelling. Op die manier kunnen instellingen hun beleid en onderwijs beter afstemmen op de situatie van de school. Bijvoorbeeld op het aantal leerlingen en de behoefte aan materialen. En is er ook een stevige rol, o.a. instemming op de hoofdlijnen van de begroting, weggelegd voor de ondernemingsraad. Bij de verdeling van de budgetten in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (bve) houdt de overheid rekening met het aantal leerlingen en het aantal diploma’s. In de bijlage die u hier kunt downloaden, nog veel meer informatie over de wijze van bekostigen van het mbo.