Het mbo in 2040 universitair

Het middelbaar beroepsonderwijs zal in 2040 tot het tertiair onderwijs behoren. Dit stellen onderzoekers in de toekomstvoorspelling “Vandaag is het 2040”.

Voor de studenten start dat dan op de leeftijd van 17-18 jaar en wordt aangeboden door brede onderwijsinstellingen die – naar analogie met de scholengemeenschappen in het voortgezet onderwijs – onderwijs op mbo-niveau 3-4, en hbo- en wo-bachelors en -masters kunnen aanbieden, onder één dak. Dit is een min of meer universitair systeem in navolging van een aantal andere landen, zoals Australië.

Daarnaast komen er lokale en regionale onderwijscentra, verbonden aan het voortgezet onderwijs. Deze centra bieden, in samenwerking met het plaatselijke bedrijfsleven, beroepsgerichte opleidingen op mbo-niveau 2 aan. Daarmee kunnen studenten na diplomering aan het werk of doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 3 of 4.

Lees meer of download: Vandaag is het 2040.