CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit

Vanaf 1 januari 2024 zijn organisaties -ook onderwijsinstellingen- met minimaal 100 werknemers verplicht om de CO2-uitstoot van reizen van personeel te registreren. Dit is afgesproken in het klimaatakkoord dat de overheid met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties heeft afgesproken om de uitstoot van de CO2 te verminderen. Omdat het gaat om de werkzame personen in de onderwijsinstelling is dit ook een punt van aandacht voor de ondernemingsraad. Bovendien is er sprake van een rapportageverplichting.

De rapportageverplichting houdt in dat de organisatie ieder jaar dient te rapporteren over het aantal gereisde kilometers door van hun werknemers, die in loondienst zijn. De geregistreerde gereisde kilometers moeten gesplitst worden naar soort vervoermiddel en type brandstof. Daarnaast moet ook opgeven worden om welke soort mobiliteit dit gaat. Deze gegevens moeten worden gerapporteerd aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De onderstaande arbeidsrelaties – mits er geen loon wordt uitbetaald- tellen niet mee in de voorwaarden de rapportageverplichting:
uitzendkrachten ,
stagiaires ,
vrijwilligers ,
extern of ingehuurd personeel .