Ontslag Paula van Maanen inbreuk op vrijheid van meningsuiting.

Paula van Maanen is door het gerechtshof ’s-Hertogenbosch in het gelijk gesteld. De ontbinding van de arbeidsovereenkomst van Paula was een ongeoorloofde inbreuk op haar vrijheid van meningsuiting. Zij publiceerde in 2019 een kritisch boek onder de titel ‘Wanneer krijgen we weer les’ , over de invoering van gepersonaliseerd onderwijs op haar school. Na het verschijnen van het boek werd Paula eerst geschorst en vervolgens ontslagen.

In eerste instantie ontbond de kantonrechter de arbeidsovereenkomst op basis van een ‘verstoorde arbeidsverhouding’. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft vervolgens die beslissing bekrachtigd, maar Paula daarbij wel een billijke vergoeding toegekend. De Hoge Raad heeft die beslissing van het gerechtshof echter vernietigd. Een van de argumenten daarbij was dat  dat de ontbinding van de overeenkomst een inbreuk was op de vrijheid van meningsuiting.

De zaak werd vervolgens verwezen naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Volgens het hof was de ontbinding van de arbeidsovereenkomst een ongeoorloofde inbreuk op de vrijheid van meningsuiting van Paula.

“Het boek is weliswaar een kritische, maar geen beledigende beschouwing”, aldus het hof, “en er is niet gebleken van aperte onwaarheden”.

Verder oordeelde het hof dat er met het boek bovendien een algemeen belang gediend was. “Het bestuur van de school had meer moeite kunnen en moeten doen om te proberen de eventuele commotie over het boek onder collega’s weg te nemen, bijvoorbeeld door er gesprekken over te voeren in de organisatie”, eindigde het oordeel van het gerechtshof.

Bron: De Rechtspraak, ‘s-Hertogenbosch, 09-11-23.