Het Platform Medezeggenschap MBO

Platform Medezeggenschap MBO is een ontmoetingsplaats voor de ondernemingsraden in het middelbaar beroepsonderwijs.

Platform Medezeggenschap MBO behartigt de belangen van de ondernemingsraden op landelijk niveau.

Platform Medezeggenschap MBO biedt de aangesloten ondernemingsraden  cursussen aan op het gebied van financiën en alles waar een ondernemingsraad in het mbo mee te maken krijgt.