Wie zijn we?

Bij Platform Medezeggenschap MBO zijn bijna alle ondernemingsraden in het mbo aangesloten. Zij zijn de kern van de medezeggenschap van de medewerkers in het mbo.

Correcties*):

*) Inmiddels zijn ROC De Leijgraaf en Koning Willem I College gefuseerd en zijn per 1 augustus verder gegaan onder de naam Koning Willem I College.

*) Aan deze lijst moet ook nog MBO Utrecht worden toegevoegd.