Het bestuur

Wouter van Toorn, voorzitter

Jan Egbert Weitering , secretaris

Ger de Jonge, penningmeester

Thea Nabring, vicevoorzitter

John Brewster 

Roel Janson 

Jacqueline van Meeteren 

Kees van Niekerk 

Toon Rekkers, webredactie

Iris Selman

Micha van der Wolk

Rob Nederkoorn, erevoorzitter

Functionaris Gegevensbescherming:

Toon Rekkers (Privacy Beleid)