Grote concerns krijgen inspraak in onderwijskoers mbo.

Als eerste school in Nederland geeft het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch grote bedrijven inspraak in zijn koers. Zo mogen bijvoorbeeld Heineken en Organon mede bepalen hoe opleidingen eruit zien.

De samenwerking is nodig bij het opleiden van mbo-studenten op de locaties in Den Bosch, Oss, Veghel en Cuijk, ook om ze te behouden voor werkgevers in dit deel van Brabant. Met name vanuit de locatie Veghel is er veel uitstroom richting Eindhoven, waar de economie op meer dan volle toeren draait. ,,We gunnen iedereen onze studenten, maar wij willen ze opleiden voor déze regio”, zegt bestuursvoorzitter Van Kessel.

Bron: Brabants Dagblad, 20 november 2023.

meer lezen>>

Scholingsaanbod 2024

Op donderdag 8 februari 2024 organiseert het Platform Medezeggenschap MBO een scholingsdag in het Kontakt der Kontinenten te Soesterberg. De cursussen van die dag:

  • Minder ervaren en beginnende OR-leden                                            
  • OR en ARBO
  • Breng je vaardigheden als ambtelijk secretaris naar een hoger niveau
  • Van standpunten naar (gezamenlijk) belang op basis van het Match Principe

Ook op donderdag 7 maart 2024 organiseert het Platform Medezeggenschap MBO een scholingsdag in het Kontakt der Kontinenten te Soesterberg. Die dag komen aan bod:

  • Workshop ‘Bevoegdheden OR anders dan in de WOR geregeld’
  • Verdiepingscursus financiën
  • Cursus ‘Hoofdlijnen van de begroting’

Het programma van beide dagen ziet er als volgt uit: Inschrijven vanaf 9:30 uur; de verschillende scholingen starten om 10:00 uur. Om 13:00 uur is er gezamenlijke lunch waarbij u tot 14:00 uur ook de gelegenheid heeft om met andere ondernemingsraadsleden van gedachten te wisselen. Om 16:00 uur sluiten wij het programma af met een gezamenlijke borrel.

De kosten voor een scholingsdag inclusief lunch en afsluitende borrel bedragen € 205,- per deelnemer.

Tevens bieden wij u ook dit jaar de mogelijkheid om de driedaagse basiscursus financiën,  ‘Medezeggenschap en cijfers’ te volgen. Deze begint op donderdag 8 februari. De tweede cursusdag is donderdag 20 juni en de laatste op donderdag 19 september. Deze driedaagse financiële cursus kost € 615,- per deelnemer, uiteraard ook inclusief lunch en afsluitende borrel.

Voor alle cursussen en workshops bedraagt de groepsgrootte maximaal 16 deelnemers waardoor er voldoende ruimte en aandacht is voor uw inbreng en vragen. Bij minder dan 6 inschrijvingen kunnen wij de cursus helaas niet door laten gaan.

OR-leden van de aangesloten ondernemingsraden kunnen zich hier inschrijven. Inschrijven kan tot 15 december a.s.

Het mbo in 2040 universitair

Het middelbaar beroepsonderwijs zal in 2040 tot het tertiair onderwijs behoren. Dit stellen onderzoekers in de toekomstvoorspelling “Vandaag is het 2040”.

Voor de studenten start dat dan op de leeftijd van 17-18 jaar en wordt aangeboden door brede onderwijsinstellingen die – naar analogie met de scholengemeenschappen in het voortgezet onderwijs – onderwijs op mbo-niveau 3-4, en hbo- en wo-bachelors en -masters kunnen aanbieden, onder één dak. Dit is een min of meer universitair systeem in navolging van een aantal andere landen, zoals Australië.

Daarnaast komen er lokale en regionale onderwijscentra, verbonden aan het voortgezet onderwijs. Deze centra bieden, in samenwerking met het plaatselijke bedrijfsleven, beroepsgerichte opleidingen op mbo-niveau 2 aan. Daarmee kunnen studenten na diplomering aan het werk of doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 3 of 4.

Lees meer of download: Vandaag is het 2040.

Val kabinet slecht voor het onderwijs

De Algemene Onderwijsbond stelt bij monde van haar voorzitter Tamar van Gelder, dat het demissionaire kabinet de grote problemen in het onderwijs niet mag laten liggen tot na de verkiezingen. In haar ogen is de crisis in het onderwijs net zo urgent als de stikstofcrisis, omdat de werkdruk te zwaar en de klassen te groot zijn vanwege het lerarentekort. Volgens de AOb moet de crisis in het onderwijs meer urgentie krijgen in Den Haag want het gaat om de toekomst van Nederland. 

meer lezen>> klik hier

Tien procent erbij in het MBO

Mbo-medewerkers krijgen gemiddeld 10 procent loonsverhoging. Dat staat in het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao-mbo. Een deel is nominaal afgesproken en een deel procentueel. Op 1 juli 2023 krijgt al het mbo-personeel 100 euro bruto extra loon.

Daar bovenop komt een structurele salarisverhoging van 4,57 procent. Per 1 januari 2024 volgt een loonsverhoging van 3 procent.

Ook zijn er afspraken gemaakt staan over het keuzebudget en scholing. “Ik ben tevreden over de salaris-afspraken binnen de looptijd van 12 maanden”, zegt AOb-bestuurder Henrik de Moel.

Bron: Onderwijsblad/Karen Hagen/03072023

Meer lezen>>

Half miljoen euro voor LLO

Gratis doorleren op mbo scholen stimuleert leven lang ontwikkelen. Werkzoekenden in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe kunnen gratis een mbo opleiding volgen. Het samenwerkingsverband Het Noorden Leert Door heeft een half miljoen euro subsidie beschikbaar voor het stimuleren van deelname aan de mbo-opleidingen in de regio. Het Noorden Leert Door is een samenwerking van VNO-NCW, MKB Noord, acht mbo-instellingen en arbeidsmarktregio’s in de aangesloten provincies.

Het aanbod bestaat uit 128 opleidingen van maximaal één studiejaar. In de toekomst wil het samenwerkingsverband dit aanbod verruimen naar 160 opleidingen, voornamelijk in de zorg, bouw en zakelijke dienstverlening. Enkele tientallen mensen hebben zich al aangemeld. Het programma heeft voor ongeveer 500 deelnemers de ruimte. Met het gratis opleidingsaanbod wil Het Noorden Leert Door de aansluiting op kansrijke beroepen in de regio vergroten.

Bron: Sociaal Economische Raad, 02-02-2023

Druk bezochte cursusdag

Onze cursusdag van 2 februari werd druk bezocht. De 46 deelnemers verspreid over 15 mbo-scholen, konden kiezen uit vier cursussen; Financiën, Arbo, Beginnende OR-leden en Bevoegdheden niet in de WOR vermeld.

Bevoegdheden niet in de WOR vermeld.

AOb boos op schoolbesturen

Leraren in het Amsterdamse primair onderwijs krijgen – als het aan de bestuurders in de hoofdstad ligt – een coördinerende rol. Onbevoegden zoals ‘kunstenaars, accountants en musici’ zullen vaker voor de klas gaan. Dat staat vandaag op de voorpagina van Het Parool.

Amsterdamse schoolbesturen laten vandaag in Het Parool weten dat de tijdelijke maatregelen om het lerarentekort in de hoofdstad op te vangen structureel worden. “Het klassieke onderwijsbeeld waarin we een leerkracht voor één klas zetten, gaat verdwijnen.”

De AOb reageerde furieus: ‘Met dit dwaze plan jaag je de laatste bevoegde leraren van de scholen’. Meer lezen!

Bron: AOb, nieuwsbrief van 30 januari

Gijzelhacks bedreigen ook mbo-scholen

Vlak voor de kerstvakantie werd het Nova-College getroffen door een hack met ransomsoftware. Dit is gijzelsoftware waarmee hackers het systeem platleggen en allerlei belangrijke data onbereikbaar maken. Vorig jaar werd ROC Mondriaan op deze getroffen door deze cybercriminaliteit. Cybercriminelen proberen veelal toegang te krijgen tot grote organisaties, waaronder grote onderwijsinstellingen, omdat daar de kans om binnen te kunnen dringen veel groter is, en bestaat ook de kans op een grote som losgeld.

Hoe te handelen in een geval van een aanaanval met ransomware?

Gebruik antivirussoftware. Deze kan ransomware namelijk detecteren en blokkeren. Open ook geen e-mails, links in e-mails en bijlage(n) die u eigenlijk niet verwacht, ook al is de afzender bekend. Maak regelmatig back-ups, ofwel een kopie van de bestanden op de gebruikte devices.

Het advies is om geen losgeld te betalen. Er is geen garantie dat de betaling leidt tot de teruggave van gegevens. Ook is het niet zeker dat als de gegevens worden teruggegeven deze in onveranderde staat zijn.

Arbeidsmarkt gunstig voor mbo’ers.

Vooral mbo’ers die voor de techniek kiezen, plukken daar de vruchten van. Zij verdienen anderhalf jaar na hun opleiding, een hoger bruto-uurloon dan menig hbo’er. Ook verpleegkundigen, vrachtwagenchauffeurs en werknemers in de schaapvaart verdienen meer dan hbo-opgeleiden.

Kiest een mbo’er voor procestechniek, dan verdient hij of zij al snel een gemiddeld bruto-uurloon van 20,90 euro per uur. Dat terwijl het gemiddelde brutoloon van een hbo’er op zo’n 16 euro per uur ligt, blijkt uit cijfers van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Bovendien concluderen afgestudeerde mbo’ers dat ze vaker tevreden zijn met hun baan, dan hbo’ers.

Bron: ANP, 12-01-2023

Lees ook; De waardering voor het mbo is nog nooit zo groot geweest (KPMG interview met bestuursvoorzitter Florus Roelofsen van het Nova College?