Het Nationaal Groeifonds (NGF)

Het Nationaal Groeifonds investeert in projecten op 2 terreinen: Kennisontwikkeling en Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (R&D en Innovatie). 

Kennisontwikkeling

Bij het terrein Kennisontwikkeling gaat het over kansen die er liggen om te investeren in onderwijs en het leren van vaardigheden. Investeren in menselijk kapitaal leidt tot economische groei. Bijvoorbeeld doordat mensen door het opdoen van kennis betere diensten en producten kunnen maken, die meer geld opleveren. 

Bij Kennisontwikkeling zijn er 2 thema’s:

  • Onderwijs; en
  • Leven Lang Ontwikkelen (LLO). 

Nationale LLO Katalysator

De LLO Katalysator geeft een impuls aan het landelijke ecosysteem van een Leven Lang Ontwikkelen door het proces van vraagarticulatie, aanbodontwikkeling en activeren van de beroepsbevolking te katalyseren.

Met de LLO Radar wordt inzichtelijk welke skills nodig zijn in de toekomst. Met regionale transitiedeals wordt ervoor gezorgd de vraag naar scholing en het aanbod van opleidingstrajecten bij elkaar te brengen. Na de looptijd van 5 jaar is het ecosysteem zelfstandig in staat structureel inzicht te genereren in de behoefte van de markt, vraaggericht aanbod te genereren en participatie in LLO te stimuleren. Het voorstel hanteert een gefaseerde, lerende aanpak langs economische en maatschappelijke transities, waarbij we starten met de energie- en grondstoffentransitie. Er wordt kleinschalig begonnen en er wordt opgeschaald op wat werkt. De regio vormt de primaire structuur voor ontwerpen, bouwen en testen van oplossingen, waarbij we landelijk schalen waar mogelijk.

De LLO Katalysator sluit aan bij 3 uitdagingen van het huidige LLO-systeem. Er is nog onvoldoende zicht op de vraag naar arbeid in de toekomst, er is onvoldoende aanbod om aan deze vraag te voldoen en de leercultuur in Nederland is onvoldoende ontwikkeld.

De totale begroting van dit plan is € 421 miljoen, de gevraagde bijdrage van het Nationaal Groeifonds is € 392 miljoen.