Privacybeleid

Platform Medezeggenschap MBO

Het website adres is: https://platformmedezeggenschapmbo.nl.

Inleiding:

Wanneer uw ondernemingsraad aangesloten is bij Platform Medezeggenschap MBO kunnen wij mogelijk ook persoonsgegevens van u ontvangen. Zoals bij het invullen van het contactformulier, wanneer u ons belt, mailt of een brief schrijft, soms ook als u iemand van het Platform Medezeggenschap MBO spreekt op uw onderwijsinstelling. Omdat wij weten dat dergelijke contacten met Platform Medezeggenschap MBO gevoelige informatie op kan leveren – en dat ook is volgens de wet – gaan we daar zorgvuldig mee om.

Afspraken m.b.t. de privacy

  • Platform Medezeggenschap MBO gaat zorgvuldig om met uw gegevens en houdt zich aan de wet.
  • U bepaalt wie mag weten welke informatie u deelt met Platform Medezeggenschap MBO. Deze keuze of keuzes respecteren wij.
  • Platform Medezeggenschap verkoopt uw gegevens niet aan derden.
  • U kunt ten allen tijde eenvoudig uw gegevens opvragen en aanpassen
  • Hieronder kunt u lezen wat Platform Medezeggenschap MBO vastlegt en waarom.

De gegevens

Van de ondernemingsraad die aangesloten is bij Platform Medezeggenschap MBO, registreren wij de naam van uw onderwijsinstelling, de contactgegevens en het rekeningnummer van de bank van uw onderwijsinstelling. Neemt u als individueel lid van uw bij ons aangesloten ondernemingsraad, contact met ons op, dan kan het nodig zijn dat wij uw naam registreren, eventuele contactgegevens, waar u werkt en in voorkomende gevallen indien nodig, en na uw toestemming, het nummer van uw bankrekening.
Bij deelname aan activiteiten dan wel bijeenkomsten van Platform Medezeggenschap MBO, registeren wij van uw onderwijsinstelling, de naam, de contactgegevens, en het rekeningnummer van de bank. Van de deelnemer aan bijeenkomsten van Platform Medezeggenschap registreren wij uw naam en uw contactgegevens. Indien bepaalde gegevens niet meer relevant zijn zullen we deze anonimiseren of verwijderen.
Als u de website van Platform Medezeggen MBO bezoekt verwerken we met behulp van cookies informatie over uw gebruik van de website.
Platform Medezeggenschap MBO vraagt uw toestemming om gegevens te verwerken, bijvoorbeeld bij cookies. Middels de cookiemelding kunt u toestemming geven. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken, dit heeft echter geen terugwerkende kracht.

Veiligheid

Het verzamelen en opslaan van al deze gegevens doen we om de belangen van de aangesloten ondernemingsraden en/of individuele leden van bedoelde ondernemingsraden goed te kunnen behartigen of om u op de hoogte te stellen van relevante ontwikkelingen in het onderwijs. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden om contact met u op te kunnen nemen en u in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan activiteiten dan wel bijeenkomsten van Platform Medezeggenschap MBO.
In die gevallen dat de Platform Medezeggenschap MBO met andere organisaties samenwerkt en daarvoor uitwisseling van gegevens noodzakelijk is, doen we dat op basis van duidelijke contracten en geheimhouding.
Binnen de organisatie van Platform Medezeggenschap MBO zorgen we dat alleen die mensen bij uw gegevens kunnen, voor wie dat vanwege hun werk ook logisch is.

Cookies

Functionele cookies: – Er zijn twee soorten functionele cookies: permanent en sessie cookies. Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u geen toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u tijd bespaart en handiger onze website kunt gebruiken. Permanente cookies kun u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Sessie cookies – Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website met dit bezoek zijn bekeken. Wij kunnen daardoor onze online dienstverlening zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Statistische cookies

Zodra Platform Medezeggenschap MBO gebruik gaat maken van Google Analytics of andere online dienstverleners in dit kader, wordt u hiervan vooraf op de hoogte gesteld. Dit omdat dan Google of de andere online dienstverleners via onze website een cookie plaatsen, als deel van de dienst “ Google Analytics” of andere online diensten in dit kader. Indien Platform Medezeggenschap gebruik gaat maken van dergelijke diensten, gebruiken wij deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Hiervoor zullen wij u ten allen tijde om toestemming vragen.

Google en andere online dienstverleners kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google of andere online diensten in dit kader, verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij zullen Google en andere online dienstverleners in dit kader, niet toestaan de verkregen informatie te gebruiken voor het verbeteren van hun andere diensten en services. De verkregen informatie wordt uitsluitend gebruikt binnen andere Google diensten en de diensten van de eventuele andere online dienstverleners, voor analyse doeleinden. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Een en ander is ook vastgelegd in de de Europese wet- en regelgeving.

Meer informatie : Digital Markets Act , Digital Services Act en Digital Governance Act


Tracking cookies

Deze cookies worden gebruikt om bij te houden welke pagina’s u bezoekt om zo een profiel op te kunnen bouwen van uw online surfgedrag. Pas na uw uitdrukkelijke toestemming plaatsen wij, via de tools van de kanalen (Facebook, Google) die wij daarvoor gebruiken, een cookie op uw gebruikte device. Het op deze wijze opgebouwde profiel kan in combinatie met andere bij Platform Medezeggenschap MBO bekende persoonsgegevens worden gebruikt om onze diensten af te stemmen op uw profiel. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die de tools verzamelen van uw bezoek aan andere websites uit hun netwerk. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan persoonsgegevens zoals bij ons bekend. U kunt tracking cookies ten allen tijde weigeren, uitschakelen en verwijderen van uw gebruikte device.

Informatie, correcties en vragen

Platform Medezeggenschap MBO is een stichting en de Functionaris voor Gegevensbescherming Platform Medezeggenschap MBO is hoofdverantwoordelijke als het gaat om de zorgvuldige omgang met uw gegevens.

U heeft altijd het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor kunt u uw verzoek mailen sturen naar; de Functionaris voor Gegevensbescherming Platform Medezeggenschap MBO

Meldingen t.a.v. misbruik en overige vragen kunt u mailen naar; de Functionaris voor Gegevensbescherming Platform Medezeggenschap MBO

Meer informatie: de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)