Studiedag en Jaarvergadering

Sfeervolle en inhoudelijk studiedag

Thema: Werkagenda MBO

Het thema van de studiedag was de Werkagenda MBO. Hendrik de Moel, lid van het dagelijks bestuur van de AOB, vertelde in een gloedvol betoog aan waar in de
Werkagenda MBO de ondernemingsraad aandacht moet schenken aan onderdelen die voor de ondernemingsraad van belang zijn.

Afscheid Rob Nederkoorn:

Rob Nederkoorn droeg op de jaarvergadering van de Raad van Afgevaardigden de voorzittershamer over aan de nieuwe voorzitter Wouter van der Toorn. Rob werd voor zijn jarenlange inzet (25 jaar) voor Platform Medezeggenschap MBO beloond met het erevoorzitterschap.

Nieuw bestuurslid:

Doordat voorzitter Rog Nederkoorn zich niet meer verkiesbaar heeft gesteld voor het bestuur, was er een vacature. Micha van de Wolk (ROC Albeda) stelde zich kandidaat gesteld en is op voordracht van het bestuur door de Raad van Afgevaardigden benoemd als bestuurslid in het bestuur van Platform Medezeggenschap MBO.

Programma:

9:30 uur ontvangst en inschrijving
10:00 uur opening studiedag en jaarvergadering
10:30 uur presentatie over de Werkagenda MBO door Henrik de Moel Dagelijks Bestuur AOB
11:15 uur koffiepauze
11:30 uur Werkgroepen bespreking van de Werkagenda
12:15 uur Centrale terugkoppeling uit de werkgroepen
12:45 uur Lunch
13:45 uur Raad van Afgevaardigden (Jaarvergadering)