Arbeidsvoorwaarden

CAO MBO 2022-2023

In de nieuwe cao mbo de afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen.

FNV eist forse verhoging thuiswerkvergoeding.

De onbelaste thuiswerkvergoeding zou van 2 euro per dag verhoogd moeten worden naar 6 euro per dag. De vakbond FNV pleit hiervoor. De FNV vindt dat een werknemer niet zelf zou moeten betalen om zijn werk te kunnen doen.

In maart 2022 kwam budgetvoorlichtingsorganisatie Nibud met een berekening dat de onbelaste thuiswerkvergoeding van 2 euro te laag is, die zou eigenlijk naar 3 euro moeten om kostendekkend te zijn.