AOb boos op schoolbesturen

Leraren in het Amsterdamse primair onderwijs krijgen – als het aan de bestuurders in de hoofdstad ligt – een coördinerende rol. Onbevoegden zoals ‘kunstenaars, accountants en musici’ zullen vaker voor de klas gaan. Dat staat vandaag op de voorpagina van Het Parool.

Amsterdamse schoolbesturen laten vandaag in Het Parool weten dat de tijdelijke maatregelen om het lerarentekort in de hoofdstad op te vangen structureel worden. “Het klassieke onderwijsbeeld waarin we een leerkracht voor één klas zetten, gaat verdwijnen.”

De AOb reageerde furieus: ‘Met dit dwaze plan jaag je de laatste bevoegde leraren van de scholen’. Meer lezen!

Bron: AOb, nieuwsbrief van 30 januari

Werkdruk

Tweedaagse Platform Medezeggenschap (29 en 30 september)

Werkdruk, druk met werk en toch gelukkig?

Met deze vraag opende Wouter van der Toorn, zijn presentatie over de resultaten van de enquête die Platform Medezeggenschap MBO in 2021 onder haar aangeslotenen heeft gehouden. De respons bedroeg 80%, hetgeen volgens Wouter een objectief beeld gaf van de uitkomsten.

“In september 2018 publiceerde een trotse MBO Raad, dat in de nieuwe cao opgenomen was dat men met een werkdrukplan aan de slag ging om de werkdruk te verminderen en het werkplezier te verhogen”, opent Wouter zijn bijdrage. Werkdruk, werkplezier en werkgeluk zijn begrippen die voortdurend voorbijkomen als hij de zaal vraagt of en hoe ze werkdruk en werkplezier ervaren.

“Conclusie mag dus zijn, dat minder werkdruk, minder stress en meer werkplezier oplevert. En werkplezier aangeeft dat je plezier hebt in wat je doet. En bij werkgeluk kun je dus denken aan het feit dat je blij wordt van je werk. Ik denk dat ik het zo wel mag samenvatten”, zegt Wouter.

Hij vervolgt met; “de respons van 80% op onze enquête geeft ook aan dat ik u mag bedanken want zonder uw medewerking kunnen wij geen platform zijn van kennisuitwisseling. Maar nu even naar enkele uitkomsten. Ons onderzoek richtte zich op de effectiviteit van de werkdrukplannen en de hoofdvraag was; is er sprake van vermindering van de werkdruk in relatie tot het recht op instemming op de hoofdlijnen van de begroting? De resultaten vallen echter tegen; 30% geeft aan nog geen werkdrukplan te hebben, 56% van de respondenten beoordeeld het werkdrukplan als onvoldoende en 63% geeft aan dat onbekend is welke middelen vrijgemaakt worden voor het verlagen van de werkdruk”.

Volgens Wouter zijn er voor ondernemingsraden, op basis van het instemmingsrecht, mogelijkheden om de verlaging van de werkdruk door meer docenten in de klas op te nemen in de hoofdlijnen van de begroting en de inzet van extra personeel zichtbaar te maken in het meerjarenformatieplan.

“Afrondend wil ik u ook nog vragen om niet alleen de focus te leggen op de werkdruk, maar ook op duurzamere zaken als werkplezier en werkgeluk die op de lange termijn effectief zijn gebleken bij het verlagen van de werkdruk”.