Werkagenda mbo 2024-2027

Het kabinet trekt voor de werkagenda mbo 2022-2027, 4,4 miljard euro uit om te kunnen voldoen aan de enorme vraag naar mbo’ers . Speerpunten zijn kansengelijkheid voor mbo-studenten, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, inclusief stages en het verbeteren van onderwijskwaliteit, onderzoek en innovatie.

Voor de ondernemingsraden in het mbo betekent dit, dat ze alert moeten zijn en gedegen gebruik moeten maken van hun recht op instemming, op de 51 toetsingsindicatoren waaronder de plannen voor het carrièreperspectief (lees salarismix) die eraan komen als uitvloeisel van de Werkagenda mbo 2024-2027.

In de werkagenda staan vijf prioriteiten centraal:

  • het bevorderen van kansengelijkheid voor mbo-studenten,
  • het verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, inclusief stages,
  • het verbeteren van onderwijskwaliteit, onderzoek en innovatie. (ontwikkelen van onderzoekende vaardigheden (practoraten/docent-onderzoekers),
  • de professionalisering en het carrièreperspectief van docenten,
  • het stimuleren van een leven lang ontwikkelen.

Lees ook:

Lees hier ook het verslag van onze Themadag “Werkagenda mbo 2024-2027” van 20 april 2023.

De werkagenda mbo is ook nauw verweven met de “regeling kwaliteitsafspraken 2024-2027”.

Lees hier ook het artikel, “Het Platform en de Werkagenda”, van onze oud-voorzitter Rob Nederkoorn (bron: BODE nr 1 van maart 2023)

De presentaties van de Themadag Werkagenda MBO 2024-2027:

Werkagenda MBO en de Regeling Kwaliteitsafspraken (door: José Bosma, MBO Raad)

Beoordeling Kwaliteitsafspraken 24 -27 (door: Indira von Oven, CMKBO)

Werkagenda MBO en de OR (door: Hans van Dinteren, Van Dinteren Consultancy)

Rechtspositionele gevolgen van de Werkagenda MBO (door: Roelf van der Ploeg, AOb)